1. Lid Kulturele Kommissie van Cultureel Centrum Fidei et Art (1989-2005)

In 1988 werd het gebouw Fidei et Arti door het bestuur van de toenmalige gemeente Oudenbosch opgeknapt, uitgebreid en van nieuwe faciliteiten voorzien. Vervolgens moest er ook een  nieuwe culturele invulling gezocht worden. Deze uitdaging werd met veel enthousiasme opgepakt door de ‘Kulturele Kommissie’. Vanaf 1989 was de heer Van Dongen daarin meer dan 15 jaar als vrijwilliger werkzaam, eerst onder de paraplu van die Kulturele Kommissie en later op zelfstandige basis voor het spraakmakende Filmtheater Fidei et Arti. In deze periode zijn  ruim duizend filmvoorstellingen georganiseerd waarbij zo’n 58.000 bezoekers konden worden geteld.

Naast de films was de heer Van Dongen ook medeorganisator van koffieconcerten, literaire avonden, theater- en kindervoorstellingen en exposities.

Zijn kracht  lag vooral in de organisatie, de logistiek, en het financiële beheer van met name de filmafdeling. Bij een theater dat voor en belangrijk deel gedragen werd door vrijwilligers gebeuren allerlei onverwachte zaken. Op de heer van Dongen kon daarbij altijd een beroep worden gedaan. Daarmee was hij heel belangrijk voor de continuïteit.

In 2005 werd de verbintenis met Fidei et Arti verbroken.

2. Medeoprichter/directielid Filmtheater Fanfare (2005-heden)
Vanaf 2005 was de heer Van Dongen intensief betrokken bij de oprichting en daarna de vele activiteiten van de Stichting Filmpromotie Halderberge.

Onder de naam ‘Filmtheater Fanfare’ vormt hij samen met Ad en Dian Uijtdewilligen de directie. Het filmtheater staat binnen, maar ook buiten Halderberge bekend om de hoge kwaliteit van de culturele en/of kunstzinnige films die worden vertoond in een gastvrije, bijzondere sfeer. Het is gebleken dat deze door de grote groep van vaste bezoekers zeer wordt gewaardeerd.  Aanvankelijk in de aula van ‘De Vossenberg’ en later in de ‘Utopiazaal’ van het Markland College heeft het filmtheater  hierdoor een vaste plaats weten te veroveren in het culturele aanbod van de gemeente Halderberge.

De grote verdienste van de heer van Dongen hierbij is het vele organisatorische  en administratieve werk.  Naast zijn aanwezigheid bij (bijna) alle filmvoorstellingen, waar hij de kassa en de financiële afhandeling beheert, besteedt hij veel vrije tijd aan zaken als het adressenbestand, de aanmaak van de Fanfarepassen voor de vaste bezoekers en staat hij in nauw contact met de penningmeester van het bestuur.